top of page

Atölyelerimiz

Geleceğin sanatçılarına, sporcularına verilebilecek en güzel şeyin "zaman" ve "emek" olduğuna inanıyor ve 2-6 yaş grubundaki çocuklara özel atölyeler ve etkinliklerle dolu sihirli bir dünya sunuyor.

01.jpg

Sportif Beceri ve Koordinasyon

Spor etkinliklerinde bulunan çocuk; kendini tanır, yeteneklerini geliştirir, sınırlı ve güçlü yönlerini öğrenir, vücuduna ve sağlığına karşı bilinçlenir, beceriler kazanarak organizmasını en etkili bir biçimde kullanmasını öğrenir, fiziksel uygunluğu geliştirir. Sağlıklı ve mutlu yaşamında gerekli bilgi, davranış, alışkanlıklar ve beceriler kazanır.

02.jpg

Müzik

Müzik eğitimi çocuğa; dinleme ve sessiz kalma alışkanlığı kazandırıyor. Özellikle grupla birlikte şarkı söylemek, çocuğun sosyalleşmesini sağladığı gibi ona sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfetmesini, uyum becerisini geliştirmeyi öğretiyor. Bir enstrüman çalması da ritim melodi duygusunun gelişmesinde etkili oluyor. Müzik eğitimi ayrıca çocukların disiplin, adaptasyon, rahatlama yeteneği, özgüven, sorumluluk, kişisel düşünce gibi kişilik özelliklerinin gelişiminde ve çocuğun dil gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Erken müzik eğitimi, çocukların beyinlerindeki işlem merkezini geliştiriyor.

03.jpg

Satranç

Satranç çocuğun psiko-motor gelişiminden zihinsel gelişimine, sosyal yaşantısından, derslerdeki başarısına, kendine olan güveninden, tecrübe edinmeye kadar birçok alanda kendini geliştirmesine .katkı sağlar.

04.jpg

Drama

Drama etkinliklerinin amacı, çocuğun her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak yaratmaktır. Hayal ve yorum gücünü kullanarak çevresini tanır. Duygularını, heyecanlarını, harekete geçirir. Çocuk bu etkinliklerle birçok yaşantıyı öğrenip bunları kendi yaşantısıyla birleştirerek yeniden düzenlemeler yapar. Drama etkinliklerinde görev alan, yaratıcılığını, vücudunu kullanan, iletişimde bulunan çocuk, sosyal yaşantısında rahat ve güvenli hareket eder.

05.jpg

Görsel Sanatlar

Sanat etkinliklerinin amacı, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da, sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır. 

06.jpg

Akıl Laboratuvarı

Akıl Laboratuvarı methodu, düşünme süreçleri ile ilgili farkındalıklarını geliştirerek onların, karar verme, problem çözme, planlama ve uygulama matematiksel ve yaratıcı düşünme, etkin sorgulama gibi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken kendi yetenekleri ile ilgili potansiyellerini daha iyi anlamaları amaçlanır. Öğrenciler, duygularını yönetme, kontrol altında tutabilme, hazzı erteleme, irade, sabır ve öz disiplin gibi pek çok durumla başa çıkmayı öğrenirler.

07.jpg

İkinci dilin çocuğa verilebilecek en erken dönemde verilmesi, dilin öğrenilmesi açısından önemlidir. İkinci bir dili en kolay ve doğru yollarla öğrenmeleri için 6 yaş öncesinde o dil konusunda eğitime başlamak avantaj sağlayabilir. Bu dönem çocukların dinleme becerilerinin en esnek olduğu, öğrenmek için en fazla istek ve merak duydukları ve motivasyonlarının da en yüksek olduğu dönemdir.

Yabancı Dil

08.jpg

Fen - Doğa

Okul öncesi çağda çocukların bilimsel düşünmelerini, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerinde yarar sağlar. Neden sonuç ilişkisi kurmalarını, problem çözme, akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini destekler. Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını geliştirmelerini farklı etkinliklerle zenginleştiren atölye çalışmalarını içermektedir. Mutfakta ölçüyle hazırlanan bir kekin doğadaki bir taşın bilimdeki merakın çocuklarla buluştuğu en güzel yöntemdir.

09.jpg

Modern Danslar

Dans etmek çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Dans dersleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını destekler. Düzenli olarak dans etkinliklerine katılan çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları bir araştırma ile belirlenmiştir. Çocuklar dans atölyeleri içerisinde belirli duruşları ve hareketleri öğrenir. Bu sayede bedenlerini daha iyi tanırlar. Dans dersleri, çocuğun iletişim ve sosyal becerilerini geliştirir.

10.jpg

Yüzme

Çocuklarda 3 yaşında başlayan yüzme etkinlikleri, iskelet yapısının gelişiminden iştahına kadar olumlu katkı sağlar.Yüzme sırasında beyine daha çok oksijen gittiği ve tüm kaslar çalıştığı için vücut gelişimine de önemli katkı sağlar. Yüzme disipline dayalı bir spor dalıdır ve sporda başarılı olan öğrencilerin derslerinde de aynı durum gözlemlenir.

11.jpg

At Binme

Liderlik vasfının gelişimi, at üzerinde denge ve kontrolü sağlayarak vereceğiniz kararın doğruluk yüzdesini arttırır. İçine kapanık, özgüveni düşük çocukların 1 aylık eğitim sonucu bambaşka bir bireye dönüştüğü gözlemlenir. 

bottom of page